Ruszyła termomodernizacja szkoły | eOpoczno.pl

Ruszyła termomodernizacja szkoły

Views: 181
Gmina Poświętne zawarła umowę z firmą P.H.U. MA-MAR Maciej Furmański z miejscowości Przystałowice Duże , na realizację robót w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzewicach”. Wraz z podpisaniem umowy, rozpoczęły się już pierwsze prace związane z przedmiotowym przedsięwzięciem.  Wartość inwestycji opiewa na kwotę 731 726,25 zł, a przewidywany termin jej zakończenia to 31 lipca 2019 r. Projekt jest realizowany przy udziale pozyskanych przez samorząd gminy Poświętne znacznych środków zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *