Uroczystości w Kowalowie | eOpoczno.pl

Uroczystości w Kowalowie

Views: 231

W Leśnictwie Kowalów, pod pomnikiem pamięci o Armii Krajowej, odbyły się uroczystości upamiętniające walkę i męczeństwo ludności podczas II wojny światowej. Obchody zorganizowane zostały przez Urząd Gminy w Białaczowie wraz z opoczyńskim kołem Światowego Związku Żołnierzy AK. W uroczystościach udział wzięli okoliczni mieszkańcy, młodzież, władze samorządowe, liczne poczty sztandarowe oraz kombatanci.

Obchody rozpoczęła tradycyjnie Msza Święta, którą koncelebrowali ks. kanonik Mieczysław Głogowski proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Św. w Opocznie oraz ks. Henryk Wójcik proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Białaczowie.

Po wygłoszonych okolicznościowych przemówieniach nastąpiło składanie wiązanek i zapalenie zniczy przez przybyłe delegacje. Kwiaty i znicze pod pomnikiem złożyli przedstawiciele m.in.: władz Gmin Białaczów, Paradyż, Żarnów, władz Powiatu Opoczyńskiego, Światowego Związku Żołnierzy AK, Posła na Sejm RP Roberta Telusa, Nadleśnictwa Opoczno, Jednostki Strzeleckiej im. O.P. AK „Błysk” z Paradyża, Stowarzyszenia Promocja 77, przedstawiciele szkół z terenu Gminy Białaczów oraz przez Sołtysów okolicznych miejscowości. Na zakończenie wystąpił zespół wokalny „Jak Orlęta” z Gimnazjum im. S. Małachowskiego w Białaczowie pod kierunkiem Elżbiety Krajewskiej Al-Khuri. Zespół zaprezentował patriotyczne pieśni i piosenki. Wartę honorową pełnili Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2036 im. O.P. AK. „Błysk” z Paradyża.

Źródło: UG Białaczów

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *