Poświętne z dofinansowaniem na wyminę azbestu | eOpoczno.pl

Poświętne z dofinansowaniem na wyminę azbestu

Views: 642

Gmina Poświętne pozyskała kolejne pieniądze na realizację proekologicznego zadania, którego celem jest podniesienie warunków życia mieszkańców. W lipcu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi nastąpiło podpisanie umowy, której przedmiotem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne. Sygnatariuszami umowy reprezentującymi samorząd gminny byli – wójt Michał Franas oraz skarbnik Jadwiga Kośka.

Zgodnie z zawartą umową na zadanie pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Poświętne w 2019 roku” samorząd gminny otrzyma dotację w wysokości 33 032 zł co będzie stanowić blisko 85% wartości całego przedsięwzięcia. Projekt obejmuje unieszkodliwienie 81,8 t zawierających wyroby azbestowe pochodzących z terenu 23 nieruchomości.

Żródło: UG Poświętne

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *