Grant dla OSP | eOpoczno.pl

Grant dla OSP

Views: 311

Ochotnicza Straż Pożarna w Zachorzowie Kolonii, reprezentowana przez prezesa – Rafała Stępnia i skarbnika – Pawła Cieślikiewicza w obecności zastępcy wójta gminy Sławno – Beaty Szlęzak, podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie Dolina Pilicy na realizację operacji pn. „Utworzenie centrum integracji społecznej w Zachorzowie”.

W ramach projektu zostanie wybudowana altana wraz ze stołem i ławkami. Dodatkowo ustawione zostanie 5 urządzeń służących rekreacji i zabawy, a także zostanie zamontowany 3-komorowy pojemnik do segregacji odpadów wraz z tablicą informacyjną. Na ten cel OSP otrzymała grant w wysokości 44 994,63 zł. pokrywający w 100% wartość kosztów projektu. Inwestycja będzie realizowana wiosną przyszłego roku, tak aby służyć mieszkańcom przez cały sezon letni.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *