Dotacje na termomodernizacje | eOpoczno.pl

Dotacje na termomodernizacje

Views: 1391

Ponad 60 milionów złotych to kwota dofinansowania projektów termomodernizacyjnych na terenie naszego regionu. Pierwsze symboliczne czeki zostały przekazane w poniedziałek przez marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera oraz wicemarszałka Zbigniewa Ziembę.

Konkursy na dofinansowanie projektów termomodernizacyjnych zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Po pieniądze unijne chętnie aplikują jednostki samorządu terytorialnego na remonty swoich szkół, remiz czy świetlic, ale również uczelnie, szpitale, jednostki kultury czy parafie na odnowienie swoich kościołów. Nie inaczej było tym razem – w trzecim otwartym konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w którym do rozdysponowania było ponad 58 mln zł. Ocenę formalną pozytywnie przeszło aż 66 wniosków, a merytoryczną – 56. Dzięki tym funduszom udało się wesprzeć 40 wniosków. Pozostałe znalazły się na liście rezerwowej.

W poniedziałek marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz wicemarszałek Zbigniew Ziemba uroczyście przekazali 12 symbolicznych czeków potwierdzających otrzymanie dofinansowania i umowy.

Symboliczne czeki włodarzom gmin w powiecie piotrkowskim i opoczyńskim wręczył również wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba. Przed Domem Ludowym w Jeżowie przekazał je dla gmin: Wola Krzysztoporska, Poświętne i Drzewica.

– Inwestycje w infrastrukturę komunalną są bardzo istotne, bo przekładają się na jakość życia mieszkańców – powiedział wicemarszałek Ziemba. – Budynki, które mają przejść termomodernizację w większości posiadają przestarzałe systemy grzewcze i nieocieplone ściany, co powoduje duże straty energii i wysokie koszty utrzymania. Po kompleksowej termomodernizacji te wszystkie budynki będą bardziej energooszczędne, co ma również duże znaczenie w walce ze smogiem.

Gmina Drzewica za ponad 830 tys. zł odnowi „Domek Wędkarza”. Dostała wsparcie w wysokości 498 tys. zł. Z kolei Gmina Poświętne za 1,8 mln zł planuje termomodernizację Szkoły Podstawowej oraz Filii Bibliotecznej w Dębie. Dostanie na ten cel dotację w wysokości ponad 583 tys. zł.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *