Chodzisz bez maseczki? Możesz dostać mandat – ZDJĘCIA | eOpoczno.pl

Chodzisz bez maseczki? Możesz dostać mandat – ZDJĘCIA

Views: 1411

Epidemia koronawirusa w Polsce trwa już ponad rok, a wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej nadal wywołuje kontrowersje. Wiele osób przekonanych jest, że obowiązek zakładania maseczki jest niezgodny z prawem…

Epidemia koronawirusa w Polsce trwa już ponad rok, a wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej nadal wywołuje kontrowersje. Wiele osób przekonanych jest, że obowiązek zakładania maseczki jest niezgodny z prawem, jednak zgodnie z uchwaloną 28 października 2020 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 obywatele są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. W/w ustawa znowelizowała bowiem ustawę z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którą Rada Ministrów jest upoważniona do regulowania kwestii zakrywania ust i nosa.

10 kwietnia 2021 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 26 marca 2021 r. dotyczące zmiany wysokości grzywien za niektóre wykroczenia. W myśl nowego rozporządzenia wyższymi mandatami mają być karani również ci, którzy nie przestrzegają zasad higieny i zaleceń sanitarnych, przyczyniając się do szerzenia chorób zakaźnych.

W chwili obecnej oprócz kary za brak maseczki w wysokości do 1000 zł., również za brak utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości lub niestosowanie się do wskazań i nakazów sanitarnych grozić będzie mandat w wysokości 250 zł (wcześniej 100 zł).

Przed pandemią karani byli ci, którzy nie sprzątali i nie usuwali śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. Albo ci, którzy gromadzili na swoich posesjach odpady, które mogły prowadzić do skażenia środowiska, lub przyczyniać się do szerzenia plagi gryzoni.

Przepis teraz poszerzono o nowe wytyczne dotyczące pandemii COVID-19, zatem będzie tu chodzić głównie o obowiązek przestrzegania odstępu i liczby osób w pomieszczeniach oraz obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Z ostatnich informacji ustawodawców wynika, że bardziej mogą się ich obawiać właściciele sklepów, punktów usługowych, czy tez księża.

Nowe grzywny dotkną też przewoźników (m.in. taksówkarzy, kierowców busów i autobusów). Za niezapewnienie pasażerom higienicznych i bezpiecznych warunków w czasie transportu, grozić im będzie mandat w wysokości do 250 zł.

Jak przypomina Komendant Straży Miejskiej w Opocznie Dariusz Rzepka, przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia osobom podróżującym bezpieczeństwa, higieny i wygody. – Ma on zatem obowiązek sprzątania, usuwania śmieci, naprawiania przedmiotów uszkodzonych, zapewnienia podstawowych środków higieny w toaletach itp. W dobie pandemii zakres obowiązków może być rozszerzony o konieczność dezynfekcji pojazdu, dopilnowania, by pasażerowie mieli maski, dopilnowania odstępów i dozwolonej ich liczby itp.

Jak wskazuje obraz z kamer Monitoringu Miejskiego nie wszyscy mieszkańcy naszego miasta maja chęć stosowania tych zasad.

Przypominamy, że noszenie maseczek jest obowiązkowe m.in. na drogach i placach, na terenie cmentarzy, w obiektach handlowych i usługowych, w budynkach użyteczności publicznej, a także w środkach transportu publicznego i kościołach. Pamiętajmy, że zasłaniając nos i usta powstrzymujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dbajmy o siebie i innych.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *