Poświętne z dofinansowaniem na wyminę azbestu | eOpoczno.pl
Archive

Tag: Poświętne z dofinansowaniem na wyminę azbestu

Poświętne z dofinansowaniem na wyminę azbestu

Gmina Poświętne pozyskała kolejne pieniądze na realizację proekologicznego zadania, którego celem jest podniesienie warunków życia mieszkańców. W lipcu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi nastąpiło podpisanie umowy, której przedmiotem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających…