MDK z dofinansowaniem | eOpoczno.pl

MDK z dofinansowaniem

Views: 598

Miejski Dom Kultury w Opocznie otrzymał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. VI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek”, w wysokości 10 tys. zł.

Dotacja została przyznana w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna”. Głównym celem organizowanego przez Miejski Dom Kultury Przeglądu, jest popularyzacja unikalnych i żywych elementów kultury tradycyjnej na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ponadto imprezie towarzyszą warsztaty regionalnej twórczości ludowej, prezentacja rękodzieła ludowego oraz warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży biorącej udział w wydarzeniu. Tegoroczny VI Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych „Pasiaczek” odbędzie się już 2 czerwca.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *