Nowy wóz dla OSP Zarzęcin | eOpoczno.pl

Nowy wóz dla OSP Zarzęcin

Views: 489

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzęcinie w najbliższym czasie stanie się posiadaczem nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Na wniosek Gminy Mniszków, który został pozytywnie zaopiniowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w ramach porozumienia Ministrów Spraw Wewnętrznych oraz Środowiska z dnia 30 października 2015 roku w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska, zostało przyznane dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzęcinie. Ponad połowa kosztów zakupu auta zostanie pokryta z Narodowego/Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego/Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe koszty w większości pokryje Gmina.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *