Nowe stawki za wodę i ścieki | eOpoczno.pl

Nowe stawki za wodę i ścieki

Views: 1344

Od 11 lipca 2019 roku wchodzą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Paradyż zatwierdzone przez Państwowego Gospodarstwa Wodnego – WODY POLSKIE:

Cena wody:
Gospodarstwa domowe – 2,10 zł (m3) + 8% VAT
Pozostali odbiorcy – 2,30 zł (m3) + 8% VAT
Stawka opłaty abonamentowej – 1,25 zł (miesięcznie) + 8% VAT

Cena ścieków – 3,70 zł (m3) + 8% VAT

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *