Susza – złóż wniosek o oszacowanie szkód | eOpoczno.pl

Susza – złóż wniosek o oszacowanie szkód

Views: 559

Wójt Gminy Mniszków zawiadamia, że rolnicy którzy ponieśli straty w uprawach objętych suszą mają możliwość złożenia w Urzędzie Gminy w Mniszkowie wniosków o oszacowanie szkód.
Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 lipca 2019 r. (poniedziałek) do godziny 1530.

Zagrożenie suszą rolniczą występuje wśród upraw:

1. na glebach kategorii I – gleba bardzo lekka – piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty – V i VI klasa.

– zboża ozime, zboża jare, kukurydza na ziarno, kukurydza na kiszonkę, rzepak i rzepik, krzewy owocowe, truskawki, rośliny strączkowe, łąki, trawy i pastwiska

2. na glebach kategorii II – gleba lekka – piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek słabo gliniasty mocny pylasty – IV klasa.

– zboża jare, rzepak i rzepik, łąki, trawy i pastwiska.

Druk wniosku wraz z załącznikami: Oświadczenie Nr 1 o strukturze upraw i poniesionych szkodach i Oświadczenie nr 2 o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach można pobrać na stronach internetowych urzędu: www.bip.mniszkow.pl, www.mniszkow.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Mniszkowie w Referacie Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska, Gospodarki Nieruchomościami, Infrastruktury, Budownictwa i Rolnictwa (pokój nr 1) w dniach: poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godz. 730 – 1530, czwartek w godz. 900 – 1700.

Do wniosku należy załączyć wydruk złożonego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o przyznanie płatności na rok 2019.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *