Burmistrz spotyka się z mieszkańcami | eOpoczno.pl

Burmistrz spotyka się z mieszkańcami

Views: 630

W tym tygodniu Dariusz Kosno, burmistrz Opoczna wraz z Januszem Klimkiem, sekretarzem miasta, Marcinem Jędrasikiem, prezesem Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, Andrzejem Snopczyńskim, naczelnikiem Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM oraz Sławomirem Jakóbczykiem, inspektorem w Zespole ds. Rolnictwa odwiedził trzy sołectwa, rozpoczynając w ten sposób cykl spotkań kierownictwa opoczyńskiego magistratu z mieszkańcami poszczególnych sołectw położonych na terenie Gminy Opoczno.

Pierwsze ze spotkań odbyły się w Adamowie, Bielowicach i Brzustówku. Burmistrz wraz z kierownictwem spotkał się z sołtysami, Radami Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich, radnymi i licznie przybyłymi mieszkańcami, po to, aby zapoznać się z ich aktualną sytuacją, bieżącymi problemami i potrzebami.

Źródło: UM Opczno

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *