18 lipca 2019 | eOpoczno.pl
Archive

Dzień: 2019-07-18

Poświętne z dofinansowaniem na wyminę azbestu

Gmina Poświętne pozyskała kolejne pieniądze na realizację proekologicznego zadania, którego celem jest podniesienie warunków życia mieszkańców. W lipcu, w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w  Łodzi nastąpiło podpisanie umowy, której przedmiotem jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających…