Bardzo Młoda Kultura – spotkanie w Opocznie | eOpoczno.pl

Bardzo Młoda Kultura – spotkanie w Opocznie

Views: 571

Miejski Dom Kultury w Opocznie, zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjno – sieciującym w ramach projektu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 woj. łódzkie. Organizatorem tego ogólnopolskiego programu jest Narodowe Centrum Kultury, z kolei operatorem regionalnym – Łódzki Dom Kultury, a jednym z trzynastu partnerów regionalnych – Miejski Dom Kultury w Opocznie. Bardzo Młoda Kultura to program, którego celem jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce oraz polepszenie współpracy między sektorami kultury i edukacji. Nastawiony jest on przede wszystkim na sieciowanie, integrację i współpracę. Program skierowany jest do nauczycieli, pracowników domów kultury, bibliotek, teatrów, muzeów, edukatorów i animatorów kultury. Daje możliwość spotkania osób, które zajmują się edukacją kulturową indywidualnie, w grupach nieformalnych, w instytucjach czy organizacjach pozarządowych. Cele programu będą realizowane poprzez bezpłatne warsztaty prowadzone dla osób zajmujących się edukacją kulturową (wrzesień). Program to także szansa na zdobycie środków finansowanych na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturowej, skierowane do dzieci i młodzieży (konkurs zostanie ogłoszony 2 września br.). Spotkanie informacyjno – sieciujące przeznaczone dla przedstawicieli sektorów edukacji
i kultury z powiatów: opoczyńskiego i tomaszowskiego, odbędzie się 4 września 2019 r. w godz. 11.30-15.00 w Miejskim Domu Kultury Opocznie (ul. Biernackiego 4).10 września w godz. od 10.00 do 15.00 również w MDK odbędzie się spotkanie szkoleniowo – warsztatowe.
Zostanie na nim omówiony regulamin konkursu granatowego. Szkolenie będzie również okazją do nabycia umiejętności pisania aplikacji konkursowej oraz zarządzania projektem. Mogą wziąć w nim udział zarówno osoby z powiatu opoczyńskiego jak i tomaszowskiego. Szczegółowe informacje oraz linki do formularzy zgłoszeniowych dostępne są na stronie mdkopoczno.pl

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *