Opoczno z ogromną dotacją na drogi | eOpoczno.pl

Opoczno z ogromną dotacją na drogi

Views: 577

W Starostwie Powiatowym w Opocznie Dariusz Kosno, burmistrz Opoczna, wziął udział w uroczystości zawierania umów z dofinansowaniem zadań gminnych i powiatowych z Funduszu Dróg Samorządowych. Wojewodę Łódzkiego reprezentował i w jego imieniu umowy podpisywał wicewojewoda Karol Młynarczyk.

Gmina Opoczno uzyskała wsparcie w wysokości blisko 3.983.961 zł na rozbudowę ciągu dróg gminnych – ul. Partyzantów, Limanowskiego i Cichej w Opocznie, wraz z kanalizacją deszczową i odwodnieniem. Wartość całkowita inwestycji to 4.979.952 zł.

Gmina odzyska również 1.422,650 zł za już wykonaną rozbudowę wraz z budową kanalizacji deszczowej ulic: Hubala, Chopina i Starzyńskiego na osiedlu Trąbki w Opocznie. Wartość całkowita zrealizowanej inwestycji to 1.778.313 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania wyniosła 80%.

Źródło: UM Opoczno

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *