Zakończenie projektu w Sobawinach | eOpoczno.pl

Zakończenie projektu w Sobawinach

Views: 418

W Sobawinach zakończyła się realizacja projektu pn. „SOBAWINY – I WSZYSTKO JASNE!”. W ramach projektu zmodernizowano oświetlenie we wsi Sobawiny, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ułatwi im poruszanie się po zmroku.

Wydarzenie otworzył Sołtys wsi Sobawiny, Łukasz Konecki, dzięki któremu wieś otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. W wydarzeniu udział wzięli m.in. Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna oraz Waldemar Sulgostowski z Wydziału Techniczno – Inwestycyjnego UM a także Justyna Chodorowska z Wydziału Funduszy Europejskich UM.

Do udziału w wydarzeniu została zaproszona także policja, która przypomniała zasady bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. W ramach projektu zostały zakupione opaski, kamizelki i plecaki z odblaskowymi elementami dla dzieci i młodzieży.  W Sobawinach w ramach czynu społecznego powstało boisko. Dwóch chłopców, najbardziej zaangażowanych w powstawanie boiska otrzymało z rąk zastępcy burmistrza, Tomasz Łuczkowskiego piłki do gry w nogę. Dla wszystkich był poczęstunek w postaci kiełbasek z ogniska i słodkich przekąsek.

Całkowita wartość projektu wyniosła 21.200,00 zł, z czego 10 000,00 zł to dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego, a pozostałe środki to wkład własny gminy.

Źródło: UM Opoczno

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *