Nagrody burmistrza dla nauczycieli | eOpoczno.pl

Nagrody burmistrza dla nauczycieli

Views: 1232

W środę, 9 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej, odbyła się specjalna uroczystość zorganizowana przez Gminę Opoczno, na którą zaproszeni zostali nauczyciele, którzy otrzymali nagrody przyznane przez Dariusza Kosno, burmistrza Opoczna, za szczególne osiągnięcia wychowawczo-dydaktyczne.

Podczas uroczystości burmistrz złożył wszystkim nauczycielom, dyrektorom, pracownikom obsługi, wychowawcom oraz instruktorom stowarzyszeń i organizacji wspierających działalność oświatową życzenia zdrowia, sukcesów zawodowych oraz zadowolenia ze swoich podopiecznych.

Podziękował również za trud i osobiste zaangażowanie w pracę na rzecz oświaty i edukacji. Słowa uznania w stronę nauczycieli i dyrekcji szkół skierowali także pozostali goście.

Wśród wyróżnionych nauczycieli znaleźli się
1. Jacek Stępień – dyrektor, SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie,
2. Robert Knap – nauczyciel, SP nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie,
3. Aneta Zięba – dyrektor, Przedszkole nr 5,
4. Renata Sobolewska – dyrektor, Przedszkole nr 4,
5. Ewa Łakomska – nauczycielka, SP w Modrzewiu,
6. Andrzej Badowski – nauczyciel, SP nr 3 w Opocznie,
7. Beata Kowalczyk – nauczycielka, SP w Libiszowie,
8. Ewa Pacan – dyrektor, SP w Januszewicach,
9. Krystyna Świerczyńska, – dyrektor, SP w Ogonowicach,
10. Witold Stanik – nauczyciel, SP w Ogonowicach,
11. Alina Chmal – nauczycielka, Przedszkole nr 8,
12. Anna Sobolewska – nauczycielka, ZSS nr 1 w Opocznie,
13. Dorota Krogulec– nauczycielka, ZSS nr 1 w Opocznie,
14. Grażyna Pytlos – nauczycielka, ZSS nr 1 w Opocznie,
15. Edyta Figura – dyrektor, Przedszkole nr 6,
16. Dorota Jurek – nauczycielka, Przedszkole nr 6.

W wydarzeniu udział wzięli również: Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Opoczna, Janusz Klimek, sekretarz miasta oraz Marek Ziębicki, dyrektor Wydziału Edukacji.

Źródło: UM Opoczno

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *