Rozmawiali o budżecie | eOpoczno.pl

Rozmawiali o budżecie

Views: 447

Na Sali Widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie odbyło się spotkanie z mieszkańcami Gminy Opoczno w sprawie Budżetu Gminy na rok 2020.

Opoczyński magistrat reprezentowany był przez Dariusza Kosno, burmistrza Opoczna, Tomasz Łuczkowskiego, zastępcę burmistrza Opoczna, Janusza Klimka, sekretarza miasta oraz Sławomira Jakóbczyka, dyrektora Wydziału Rolnictwa.

Burmistrz przedstawił bieżącą sytuację finansową gminy i plany na najbliższe lata. Podczas spotkania dyskutowano o propozycjach jakie władze gminy powinny uwzględnić w nowo planowanym budżecie. Mieszkańcy aktywnie włączyli się w dyskusję nad nowym budżetem i składali liczne propozycje inwestycji.

Źródło: UM Opoczno

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *